Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

1. Πού βασίζεται η διάγνωση της σχιζοφρένειας;

Συχνά, στην ιατρική η διάγνωση και η ταξινόμηση μιας ασθένειας γίνεται με βάση τα συμπτώματα.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

Τι είναι σχιζοφρένεια (1);
Ο όρος σχιζοφρένεια δηλώνει µια οµάδα ψυχικών παθήσεων, οι οποίες πα- παρουσιάζουν ένα κοινό και ουσιώδες σύµπτωµα, τη διάσχιση (2).