Κατάθλιψη Ηλικιωμένων

Η κατάθλιψη είναι μία από τα περισσότερο συχνά και σοβαρά σύνδρομα στη γηριατρική ψυχιατρική. Σχεδόν 20% των ατόμων πάνω από την ηλικία των 65 εμφανίζουν καταθλιπτικά συμπτώματα.

Η κατάθλιψη στο γυναικείο φύλο

   Η κατάθλιψη αποτελεί μια ασθένεια με προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές προεκτάσεις, που εμπίπτει στο φάσμα των ψυχικών διαταραχών και θεωρείται μία από τις πιο οδυνηρές ανθρώπινες εμπειρίες.

Κατάθλιψη και οικονομική κρίση

       Στις 10 Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σε θέματα ψυχικής υγείας.

Κατάθλιψη και στίγμα

 «Στίγμα,ψυχική ασθένεια και κατάθλιψη»...έννοιες που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και συναντούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.