Διήμερο bazaar 17 και 18 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό συμβούλιο, οι εργαζόμενοι  και τα μέλη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης και Αποκατάστασης  (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.),