ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ

Εισηγητές:
Ζάχος Α., Τράγαλος Κ., Γιακουβή Ε., Λευθέρη Λ., Κουρδή Κ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 84, σελ. 58

Περίληψη:
Η ομάδα παρέμβασης του ξενώνα Λάρισας υλοποιώντας το πρόγραμμα αποασυλοποίησης των ασθενών της Λέρου, εκπόνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίμηνης χρονικής διάρκειας για το νοσηλευτικό προσωπικό του 4ου περιπτέρου Λακκίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν στο σύνολο του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού και περιελάμβανε δύο σκέλη, θεωρητικό και πρακτικό. Η εκπαίδευση αυτή είχε περισσότερο "βιωματικό χαρακτήρα" και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή συνεργασία και κοινή πρακτική της ομάδας μας με το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος. Η ανταλλαγή εμπειριών μέσα από αυτή την κοινή πρακτική είχε σαν στόχο την εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Οι νέοι τρόποι προσέγγισης με επίκεντρο την νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα των ασθενών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας του περιπτέρου.