ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ, ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Λευθέρη Γ., Ζάχος Α., Κωστούλη Μ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 41, σελ. 13 - 15, 1993

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται το θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από έτους στον Ξενώνα Λάρισας για ασθενείς του Κ.Θ.Λ. και έχει σαν στόχους α) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των φιλοξενουμένων, β) την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και γ) την επανένταξή τους στην κοινωνική ομάδα. Αναφέρονται οι δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος λειτουργίας, επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του εγχειρήματος. Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και κοινωνικής επανένταξης είναι ασταθής και η επαγγελματική αποκατάσταση αβέβαιη και μάλλον αδύνατη για την πλειοψηφία των ασθενών.