ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ

Εισηγητές:
Εσαγιάν Γκ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 130, σελ. 84

Περίληψη:
Οι ενδιάμεσες δομές αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των υπολειμματικών ψυχωσικών. Η εμπειρία αποϊδρυματισμού έδειξε ότι είναι αναγκαίος ο σαφής προσδιορισμός των στόχων και των ρόλων των δομών και των θεραπευτικών ομάδων που τις πλαισιώνουν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της χρονιότητας και σ' αυτές τις δομές. Στην εργασία μας επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τις ενδιάμεσες δομές και να καταδείξουμε την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ αυτών και των λοιπών μονάδων ψυχικής υγείας για την επίτευξη της αποκατάστασης.