Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φλωρά Α., Ιωακείμ Λ., Γκέκα Δ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 90, σελ. 59

Περίληψη:
Τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης χρονίων ψυχωτικών ως στόχο έχουν την αποϊδρυματοποίηση και τη λειτουργική επάνοδο αυτών των ασθενών στην κοινωνία με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. Η διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης του χρονίου ψυχωτικού επιτελείται σε ειδικά σχεδιασμένες και οργανωμένες μονάδες (μεταβατικούς ξενώνες) από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. ΄Ενας αριθμός ξενώνων με αποκλειστική αποκαταστασιακή κατεύθυνση δημιουργήθηκε τελευταίως με αφορμή την επιχειρηθείσα αποϊδρυματοποίηση και αποκατάσταση αρρώστων από το Kρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. ΄Ένας από αυτούς τους ξενώνες είναι και εκείνος της Λάρισας. Στην ανακοίνωσή μας αυτή εκθέτουμε τις εμπειρίες μας από το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος κοινωνικής επανένταξης. Περιγράφουμε τον αρχικό ενθουσιασμό που διακατείχε τη θεραπευτική ομάδα του ξενώνα και τους υψηλούς στόχους που είχε βάλει. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντήσαμε, τις λειτουργικές αδυναμίες μας που αποκαλύφθηκαν και τα συναισθήματά μας από την προσγείωσή μας στην πραγματικότητα. Τέλος αναφέρουμε τις απόψεις μας για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του θεραπευτικού έργου τέτοιων ξενώνων στο μέλλον.