ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Ημερίδα με θέμα "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ" που διοργάνωσαν η Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υ.Υ. κ Π. και η Επιτροπη Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου, 1992.

Περίληψη:
Αρχικά αναφέρονται οι στόχοι του προγράμματος "Λέρος" και οι κύριες στρατηγικές, της σχεδιασθείσης από την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ. και εγκριθείσης από την V Δ/νση της COMMISSION, παρέμβασης για την αποασυλοποίηση 110 ασθενών και τη μετατροπή του ασύλου σε σύγχρονο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της 11ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδοχικές φάσεις υλοποίησης του όλου εγχειρήματος και επισημαίνεται ότι οι ασθενείς του Κ.Θ. Λέρου, στην πλειοψηφία τους, έχουν ανάγκη μακροχρόνιας προστασίας και νοσηλευτικής φροντίδας. Η αποκατάσταση ενός αριθμού εξ' αυτών αποδείχνεται ιδιαίτερα δύσκολη μέσα στην ανοιχτή κοινότητα ενώ για το μεγαλύτερο μέρος αυτών η ψυχοκοινωνική επανένταξη και αποκατάσταση φαίνεται να είναι ανέφικτη. Τέλος εκφράζεται η άποψη ότι παρόλα τα ανωτέρω, η διαδικασία και τα αποτελέσματα από την επιχειρούμενη αποϊδρυματοποίηση των ασθενών του Κ.Θ. Λέρου και την επανένταξή τους στις κοινωνίες των τόπων καταγωγής τους θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για την εγκαθίδρυση μιας νέας πολιτικής στο τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης.