ΛΕΡΟΣ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Εισηγητές:
Μπάλλας Κ., Νηματούδης Ι., Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 27, σελ. 26

Περίληψη:
Περιγράφονται οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Κρατικό θεραπευτήριο Λέρου με την εφαρμογή του "Προγράμματος Λέρος" του Καν. 815/84. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την κτιριολογική βελτίωση του Νοσ/μείου με την εκτέλεση σειράς έργων που μεταβάλλουν την εικόνα του, αλλά κυρίως στις προσπάθειες για μια νέα οργάνωση της λειτουργίας του. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα προγράμματα αποασυλοποίησης των ασθενών που πραγματοποιούνται στο Νοσ/μείο, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ανάπτυξη εξωνοσοκομειακών δομών στο νησί. Αναλύεται τέλος ο μελλοντικός σχεδιασμός για την μεταλλαγή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου σ' ένα σύγχρονο ψυχιατρικό Νοσ/μείο.