ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΡΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ., Νηματούδης Ι., Πιτσάβας Στ., Διακογιάννης Ι.

Ανακοίνωση:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο197, σελ. 135

Περίληψη:
Στα 1990 με το πρόγραμμα Λέρος του καν.815/84 της Ε.Κ. δημιουργήθηκε ένας αριθμός Ξενώνων με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση, την ψυχοκοινωνική επανένταξη ή και την επαγγελματική αποκατάσταση ιδρυματοποιημένων ψυχωτικών. Πέντε χρόνια αργότερα, ορισμένοι από τους ενοίκους, μετά από μια επιτυχή πορεία στη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης, ζουν αρκετά αυτόνομα σε προστατευμένα διαμερίσματα και κάποιοι απ' αυτούς κατόρθωσαν να διατηρούν μια σταθερή επαγγελματική απασχόληση. Γι' άλλους δεν έγινε κατορθωτή μια σημαντική αυτονόμηση. Εξακολουθούν να ζουν στο ξενώνα σε συνθήκες υψηλής προστασίας. Σ' αυτή την πενταετία, κάθε ξενώνας διέγραψε τη δική του λειτουργική πορεία και διαμόρφωσε μια ίδια θεραπευτική φυσιογνωμία ανάλογα με το χώρο εγκατάστασής του, την ψυχοπαθολογία και τη σωματική κατάσταση των ενοίκων, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους, την ύπαρξη ή μη άλλων συμπληρωματικών δομών, τη στάση και τους θεραπευτικούς προσανατολισμούς του προσωπικού. Στην ανακοίνωσή μας, περιγράφουμε αδρά τις εμπειρίες μας από τη λειτουργία τέτοιων ξενώνων και διατυπώνουμε ορισμένες προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα για το λειτουργικό ρόλο τους και τη διασύνδεσή τους με άλλες υπάρχουσες ενδιάμεσες δομές του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης.