Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Γκέκα Δ., Φλωρά Α.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
υπό τον τίτλο "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ", με τροποποιήσεις στο περιεχόμενο και συγγραφείς τους Κανδύλη Δ., Καμάρα Ν., Ιωακείμ Λ. δημοσιεύτηκε στα Αρχεία Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., τεύχος 10, σελ. 50 - 51, 1996

Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο σημειώνεται μια ουσιαστική αλλαγή στην νοσηλευτική φροντίδα των σχιζοφρενών. Παράλληλα με τη φαρμακοθεραπεία και την ψυχοθεραπεία αναδεικνύεται η αξία της σύντονης νοσηλευτικής φροντίδας για την κοινωνική επανένταξη των σχιζοφρενών. Ο σύγχρονος ρόλος της ψυχιατρικής αδελφής, πέρα από την προσφορά της παραδοσιακής νοσηλευτικής φροντίδας, επιβάλλει και την ενεργό συμμετοχή της στην κοινωνική επανένταξη των σχιζοφρενών σ' όλη τους την πορεία από την κρίση προς την κοινωνία. Σκοπός της ανακοίνωσής μας είναι να εκθέσουμε τις απόψεις μας για το ρόλο και την αποστολή της ψυχιατρικής αδελφής, ρόλος πολύπλευρος και πολυδύναμος, στις σύγχρονες ψυχιατρικές δομές, όπου επιτελείται η διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Ειδικότερα, προσδιορίζουμε τη θέση της ψυχιατρικής αδελφής σε προγράμματα επανένταξης, που υλοποιούνται σε μια Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου, σ' ένα Νοσοκομείο Ημέρας και σ' ένα Μεταβατικό Ξενώνα.