Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ: ΠΟΙΑ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ;

Εισηγητές:
Ιωακείμ Λ., Καμάρα Ν., Σκόνδρας Β., Κωστούλη Μ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο16, σελ. 16

Περίληψη:
Την τελευταία δεκαετία, με το κίνημα της αποϊδρυματοποίησης και ψυχοκοινωνικής επανένταξης χρονίων ψυχωτικών έχει διαπιστωθεί η αναγκαιότητα της σύμπραξης Ψ και μη Ψ προσωπικού για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στην ανακοίνωσή μας, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της ιδιαιτερότητας του ρόλου του εκπαιδευτή, αναφερόμαστε στη λειτουργική θέση που θα πρέπει να κατέχει στους διάφορους θεσμούς επανένταξης καθώς και στα απαραίτητα χαρακτηριστικά του "ταλέντου" του. Πέραν αυτών, με βάση τις προσωπικές μας εμπειρίες, καταθέτουμε τις απόψεις μας για το κατά πόσο ο ρόλος του εκπαιδευτή απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και ποιας μορφής.