ΟΙ ΧΡΟΝΙΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Φωκάς Κ., Γκιόκα Ε., Τούσινα Α., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ043, σελ. 57

Περίληψη:
Ο κοινωνικός αποκλεισμός των χρονίων σχιζοφρενών είναι διπλός με την έννοια ότι πρόκειται τόσο για αποκλεισμό από το ευρύτερο "κοινωνικό γίγνεσθαι" όσο και από την αγορά εργασίας. Για τα άτομα αυτά η επαγγελματική τους αποκατάσταση προαπαιτεί την κοινωνική τους επανένταξη, μέσα από περίπλοκες και πολύπλοκες διαδικασίες ενώ συγχρόνως η άρση της κοινωνικής τους περιθωριοποιήσεως και του "δευτερογενούς ιδρυματισμού τους" διευκολύνεται σημαντικά με την κοινωνική τους επανένταξη και την προώθησή τους σε σταθερά θέση στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Στην ανακοίνωσή μας αναφερόμαστε στις εμπειρίες μας για την επαγγελματική αποκατάσταση χρονίων ψυχωτικών, όπως προέκυψαν από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επισημαίνουμε τις αδυναμίες και δυσκολίες εφαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα και τέλος προτείνουμε ρυθμίσεις, αναφορικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για την βελτιστοποίηση των στόχων αυτών των προγραμμάτων.