ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ;

Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ., Νηματούδης Ι.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5 - 9 Μαΐου, 2000

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΑΑ321,σελ. 236

Περίληψη:
Το 1990, με το πρόγραμμα Λέρος του Καν. 815/84 της Ε.Ε., δημιουργήθηκε ένας αριθμός ξενώνων με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση, την κοινωνική επανένταξη ή και την επαγγελματική αποκατάσταση ιδρυματοποιημένων χρόνιων ψυχωτικών. Κατά τη 10ετία αυτή, κάθε ξενώνας διέγραψε τη δική του λειτουργική πορεία και διαμόρφωσε μια ίδια θεραπευτική φυσιογνωμία ανάλογα με το χώρο εγκατάστασής του, την ψυχοπαθολογία και την σωματική κατάσταση των ενοίκων, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους, την ύπαρξη ή μη άλλων ψυχιατρικών συμπληρωματικών δομών, τη στάση και τους θεραπευτικούς προσανατολισμούς και χειρισμούς του προσωπικού. Στην ανακοίνωσή μας περιγράφουμε τις εμπειρίες μας από τη λειτουργία τέτοιων ξενώνων, αναφερόμαστε στην πορεία που διέγραψαν οι ασθενείς προς την κατεύθυνση της αυτονόμησης και τέλος διατυπώνουμε προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα για τις μορφές των ξενώνων και το λειτουργικό ρόλο τους εν σχέσει με άλλες ενδιάμεσες δομές του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης.