ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
Επιστημονικό Συμπόσιο της Ιατρικής Εταιρείας Ροδόπης και της Α΄ Πανεπιστημιακής κλινικής Α.Π. Θεσ/νίκης με θέμα "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ" Κομοτηνή, 15 Μαρτίου, 1997

Δημοσίευση:
Στην εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυκας, Λάρισα, 4 Μαΐου 1997

Περίληψη:
H έννοια της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ( ΨΚΑ ) διαδραματίζει στις μέρες μας πρωταρχικό ρόλο. Δεν πρόκειται για μια συνοδευτική ή συμπληρωματική δραστηριότητα στη θεραπευτική της ψυχικής αρρώστειας αλλά για μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα αυτόνομη στρατηγική. Ο πρωταρχικός στόχος κάθε ψυχιατρικής αποκατάστασης είναι να παρέχει στον χρόνιο άρρωστο τα μέσα για μία αξιοπρεπή και ευπρεπή ύπαρξη, όποια και να είναι η φύση και η σοβαρότητα των διαταραχών του και να τον βοηθήσει να κατακτήσει τη μέγιστη αυτονομία που είναι συμβατή με τις εμφανείς ή λανθάνουσες ικανότητές του υπερβαίνοντας προκαταλήψεις και μύθους. Ο καθορισμός των επί μέρους ειδικών στόχων πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες που εκφράζει ο κάθε ασθενής, καθώς και τις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής. Δεν είναι ούτε τυποποίηση ούτε και προσαρμογή στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Δεν είναι ενιαία για όλους τους χρόνιους αρρώστους. Είναι προσωπική υπόθεση και πάντα θα αφορά μια μόνο πάσχουσα ύπαρξη. Η ψυχιατρική αποκατάσταση έχει όρια και κινδύνους και δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε μια τεχνική. Εμπλέκει επίσης την επιλεκτική υπευθυνότητα, την ανοχή και την αλληλεγγύη. Οι τελευταίες αυτές προϋποθέσεις δικαιολογούν τη μεγάλη σημασία που πρέπει να δοθεί στην πληροφόρηση του κοινού.