Η ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
Γαληνός, τόμος 22oς, τευχ. 3, σελ. 407 - 417, 1980

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία ανασκοπούνται περιληπτικά τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός ατόμου ως υπερτασικού καθώς και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της ακολουθητέας θεραπείας. Αναφέρονται οι δράσεις, η δοσολογία και οι παρενέργειες, των πλέον γνωστών και δοκιμασμένων στην καθημερινή χρήση υπερτασικών φαρμάκων για περιπατητικούς ασθενείς. Τέλος προτείνεται ένα πρότυπο ακολουθητέας θεραπευτικής παρέμβασης από τον ιατρό γενικής ιατρικής για την αντιμετώπιση της άνευ επιπλοκών υπερτάσεως και τούτο διότι πολλοί από τους πάσχοντες που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία περιφερειακών νοσηλευτικών μονάδων, διαγιγνώσκονται ακρίτως ως άτομα με "Ν.Φ.Δ."