Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Εισηγητές:
Χρυσικού Ε., Κανδύλης Δ., Ασπραδάκης Κ., Φωκάς Κ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
15ο πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 29 Απριλίου - 3 Μαϊου, 1998

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο ΕΑ024, σελ. 158

Περίληψη:
Τα τελευταια 15 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα δράσεις και ενέργειες για το ξεπέρασμα των επιπτώσεων της μακροχρόνιας νοσηλείας σε παραδοσιακούς ψυχιατρικούς θεσμούς. Η δημιουργία, με το πρόγραμμα Λέρος, ξενώνων χρονίων ψυχωτικών συνέβαλλε προς την κατεύθυνση αυτή και έχει αποκτηθεί μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία γύρω από τη λειτουργία αυτών των μονάδων ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Το θεραπευτικό έργο που συντελείται στις μονάδες αυτές συναρτάται και με την αρχιτεκτονική του χώρου τους. Η αρχιτεκτονική της οργάνωσής τους απαιτεί την ύπαρξη χώρων ζωής, δράσης, δημιουργίας, φιλοξενίας και φροντίδας για άτομα που υποφέρουν από μικρές ή μεγάλες διαταραχές και ελλείματα του συναισθήματος, της αντίληψης, του προσανατολισμού, της επικοινωνίας και του αισθήματος ασφάλειας, που όμως δεν έπαψαν να είναι μοναδικά ανθρώπινα υποκείμενα. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής οργάνωσης των μονάδων ψυχοκοινωνικής επανένταξης και ειδικότερα των ξενώνων ώστε οι εκεί διαμένοτνες να αισθάνονται ασφαλείς, να ζουν αυθεντικά και να προάγεται η κοινωνικοποίησή τους. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας βασισμένο στις εμπειρίες από την 8χρονη λειτουργία ενός ξενώνα χρονίων ψυχωτικών.