Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Δρόσος Α., Τούσινα Α.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 48, σελ. 44 - 48, 1994

Περίληψη:
Το Νοσοκομείο Ημέρας (Ν.Η.) αποτελεί, για την τομεοποιημένη ψυχιατρική περίθαλψη, μια πολυδύναμη θεραπευτική μονάδα, που το ημερήσιο θεραπευτικό της πρόγραμμα τείνει προς την προοπτική της ταχύτερης κατά το δυνατόν, κοινωνικής επανένταξης του σχιζοφρενούς, με το να προσαρμόζεται σε λειτουργικά (ωρολογιακά και χρονικά) πλαίσια εναρμονισμένα με συγκεκριμένες ανάγκες της ψυχοπαθολογίας των ασθενών που εκάστοτε φιλοξενεί. Η ύπαρξη ενός πλαισίου ημερήσιων και εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων που κατατέμνουν το χρόνο είναι απαραίτητη στη θεραπευτική αντιμετώπιση των σχιζοφρενών. Στο Ν.Η. επιδιώκεται όλοι οι χρόνοι να είναι πλήρεις από θεραπευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες προκειμένου να περιορισθεί ο κίνδυνος της χρονιοποίησης του αρρώστου από μια εγκύστωσή του στην ιδρυματική απραξία χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η ανάγκη των ψυχωτικών για ελεύθερο και κενό χρόνο. Στην ανακοίνωσή μας εκθέτουμε τις εμπειρίες μας για τη διαχείριση του χρόνου στο Ν.Η. Πιστεύουμε ότι ενώ ο θεσμός αυτός δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ανάγκες των σχιζοφρενών για την αποφυγή της χρονιοποίησής τους, εν τούτοις, μπορεί να τους οδηγήσει σε μια ορθή αντίληψη και κατάλληλη διαχείριση του χρόνου που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε παραπέρα θεραπευτική προσέγγισή τους.