Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ( ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ )

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΣ"
στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994 Αναφορά: σελ. 43 προγράμματος Συνεδρίου

Περίληψη:
Αναφέρονται κατ' αρχήν κάποια ιστορικά στοιχεία από τη δημιουργία του θεσμού στην Ελλάδα και ακολούθως καταγράφονται οι ελπίδες που γεννήθηκαν με τη δημιουργία του.Ακολουθεί μια αναφορά σε μια σειρά διαπιστώσεων, προβληματισμών σχετικών με τη λειτουργία και την ευδοκίμηση του θεσμού. Τέλος, συνοπτικά περιγράφονται ο ρόλος της ψυχιατρικής κλινικής σ' ένα γενικό νοσοκομείο, ιδιαίτερα στα πεδία της συμβουλευτικής - διασυνδετικής Ψυχιατρικής και οι κίνδυνοι ακύρωσης του νέου θεσμού από τις αντιστάσεις του προσωπικού του νοσοκομείου, την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, αλλά και τις ελλείψεις ικανού και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.