Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Καπρίνης Στ.

Ανακοίνωση:
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 24 Οκτωβρίου, σελ . 37, 1996

Περίληψη:
Το άρθρο αυτό αποτελεί ευρεία περίληψη της υπ' αρίθμ. 93 ανακοινώσεώς μας στο Xth World Congress of Psychiatry, Μαδρίτη,23 - 28 Αυγούστου, 1996