Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ

Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ. (επιμελητές έκδοσης)

Έκδοση της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος, 1992

Περίληψη:
Αποτελεί τον απολογισμό της διετίας της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον Κανονισμό 815/84, στην ιστορία του, στην αρχική εφαρμογή του, στην αναστολή της εφαρμογής του και στις επιτυχείς ενέργειες για την άρση της αναστολής. Περιγράφονται οι υπάρχουσες δομές ψυχιατρικής περίθαλψης και δίδονται, με αναλυτικούς πίνακες, όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν την σημερινή εικόνα της καταστάσεως στη χώρα μας. Σ' ένα επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στο σχεδιασμό της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και γίνεται εκτενής περιγραφή του "προγράμματος Λέρος" και της νομοθετικής αναμόρφωσης (Νόμος 2071/92) των θεμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία. Στο παράρτημα υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα υλοποίησης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, όπως επίσης πολυάριθμοι πίνακες και χάρτες που δείχνουν με ακρίβεια ποιες ψυχιατρικές δομές ιδρύονται και σε ποιες ακριβώς περιοχές. Τελευταία παρατίθεται η έκθεση της επιτροπής των εκτιμητών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ οι φωτογραφίες, που παρατίθενται στο τέλος, εικονογραφούν την επιτυχημένη, μέχρι σήμερα πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.