Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΑΛΛΑΓΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα ''ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ'', του Συνεδρίου Ιατρικές Ημέρες 90, Βόλος, 27 - 29 Απριλίου, 1990

Περίληψη:
Η αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών απασχολεί κάθε οργανωμένη κοινωνία σαν πρόβλημα ενοχλητικό και δυσεπίλυτο. Στην Ελλάδα, η ψυχιατρική περίθαλψη, εξεταζόμενη στο σύνολό της εξακολουθεί να είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της παραδοσιακής μορφής, ανεπαρκής και άνισα κατανεμημένη. Όμως, τα τελευταία χρόνια μια σειρά εμπειριών γονιμοποιεί μια κοινή συνείδηση για αλλαγή της παραδοσιακής περίθαλψης προς τις μορφές εκείνες που εναρμονίζονται με τις Αρχές και κανόνες της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, που θέλουν τον ψυχικά ασθενή να συμμετέχει στις διάφορες θεραπευτικές δραστηριότητες με τους άλλους συνασθενείς και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, να ζει και να δρα σαν υποκείμενο και όχι σαν αντικείμενο, ως δρων και όχι ως δρώμενο. Παρατίθενται ακολούθως οι στόχοι της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής και οι σημαντικοί παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία των στόχων της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Τέλος καταγράφονται οι πρώτες αναφανείσες αντιδράσεις και αντιστάσεις στις επιχειρούμενες αλλαγές.