ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Μπάλλας Κ., Νηματούδης Γ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Δημοσίευση:
Πρακτικά του Συνεδρίου, σελ. 351 - 354, Αθήνα, 1992

Περίληψη:
Αναλύονται οι ρυθμίσεις για την ψυχική υγεία που περιέχονται στο Νομοσχέδιο "Περί Υγείας". Με αυτό θεσμοθετούνται οι εξωνοσοκομειακές δομές (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικοί Τομείς, Ξενώνες - Οικοτροφεία, Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης κλπ.) ως μονάδες παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης δίνοντας έτσι έμφαση στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών αλλά και την αποκατάσταση (κοινωνική και επαγγελματική) των ψυχιατρικών ασθενών. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη μέριμνα στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ψυχιατρικών αρρώστων οι οποίοι βρίσκονται πλέον εξασφαλισμένοι από την οποιαδήποτε εκούσια ή ακούσια καταπάτηση των ελευθεριών τους. Το νέο νομικό πλαίσιο αποτελεί το περίβλημα αλλά εν πολλοίς και το όχημα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.