ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25 - 28 Μαΐου, 1994

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 48, σελ. 27 - 43, 1994

Περίληψη:
Η επιχειρούμενη τομεοποίηση της ψυχιατρικής περίθαλψης μεταβάλλει σημαντικά τον τρόπο παροχής νοσηλευτικών φροντίδων στους ψυχικά ασθενείς, επιτρέποντας συνάμα να αναδειχθεί στις πραγματικές της διαστάσεις η αξία της οργανωμένης νοσηλευτικής παρέμβασης. Η νοσηλευτική αντιμετώπιση των καταθλιπτικών γερόντων, διανοίγεται πλέον σε νέες μορφές, σε διαφορετικούς χώρους. Η ψυχιατρική αδελφή, μέλος μιας ιατροκοινωνικής ομάδας, αναλαμβάνει όλο και συχνότερα τη φροντίδα τους, είτε στην ψυχιατρική κλινική του γενικού νοσοκομείου είτε στο χώρο της κατοικίας τους. Η παρέμβασή της χαρακτηρίζεται από νέες υπευθυνότητες και αποστολές ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής. Στην ανακοίνωσή μας εκθέτουμε τις εμπειρίες μας από την οργάνωση τέτοιων νοσηλευτικών φροντίδων, καταδείχνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της συμμετοχικής παρουσίας της εξειδικευμένης ψυχιατρικής αδελφής στο έργο της θεραπευτικής ομάδας του ψυχιατρικού τομέα.