ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ. ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Ιωακείμ Λ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Δημοσίευση:
Αρχεία Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., τεύχος 15, σελ 95 - 96, 1997

Περίληψη:
Το Νοσοκομείο Ημέρας αποτελεί σύγχρονο θεσμό μερικής νοσηλείας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ψυχωτικών. Τείνει να αντικαταστήσει παραδοσιακούς θεσμούς νοσηλείας λόγω του οικονομικού του χαρακτήρα και του πολυδύναμου θεραπευτικού του ρόλου. Αντικείμενο αυτής της ανακοίνωσης είναι να προσδιορίσει τα στοιχεία που συνθέτουν το λειτουργικό χαρακτήρα ενός μεταβατικού Νοσοκομείου Ημέρας και το φάσμα των θεραπευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη μετάβαση του ψυχωτικού από την κρίση στην αυτόνομη κοινοτική ζωή.