Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ., Βιδάλης Α., Φωκάς Κ., Μάντση Μ.

Ανακοίνωση:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο193, σελ. 133

Περίληψη:
Η πολιτική των φροντίδων για τους ψυχωτικούς μεταβάλλεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η περιστολή της νοσοκομειακής περίθαλψης, στο αναγκαίο και μόνο πλαίσιο και επίπεδο, ως προς τη νοσηρή κατάσταση και το χρόνο νοσηλείας κερδίζει έδαφος. Στο σύστημα των ενδιάμεσων δομών της τομεοποιημένης ψυχιατρικής, οι ξενώνες, μικροί χώροι προστατευμένης διαμονής, περιθάλπτουν ορισμένους τύπους ψυχικά ασθενών προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανάρρωσής τους μετά από μια κρίση. Σύντονες και ποικίλες θεραπευτικές δραστηριότητες που μπορούν ν' αναπτυχθούν στον ξενώνα, αποτρέπουν σε σημαντικό βαθμό, την χρονιοποίηση και τον ιδρυματισμό των ψυχωτικών, επιτρέπουν την ολοκλήρωση της θεραπευτικής προσπάθειας σε σύντομο χρονικό διάστημα και διευκολύνουν τη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης. Πέραν αυτών, σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει από τη μείωση των ψυχιατρικών κρεβατιών των παραδοσιακών νοσοκομείων και άρα των εξόδων νοσηλείας. Στην ανακοίνωσή μας, προβαίνουμε σε μια γενική περιγραφή του φάσματος των θεραπευτικών δραστηριοτήτων που δύνανται να λάβουν χώρα σ' ένα ξενώνα και καθορίζουμε τη θέση του στο σύστημα της τομεοποιούμενης ψυχιατρικής στην ελληνική πραγματικότητα.