Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εισηγητές:
Εσαγιάν Γκ., Νηματούδης Ι., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Δημοσίευση:
Ψυχιατρική, τόμος 5, σελ. 133-136, 1994

Περίληψη:
Στην εργασία επιχειρείται η παρουσίαση και αξιολόγηση του θεσμού των προστατευμένων-θεραπευτικών διαμερισμάτων στη Γαλλία. Πρόκειται για εξωνοσοκομειακές ψυχιατρικές δομές που απευθύνονται πρωτίστως σε χρόνιους ιδρυματοποιημένους ασθενείς, αλλά και σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Κύριος στόχος της λειτουργίας των προστατευμένων διαμερισμάτων είναι η κοινωνική και ενδεχομένως επαγγελματική επανένταξη των ασθενών, όπως επίσης και η αποφυγή της απώλειας των ήδη κεκτημένων κοινωνικών ή επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός αρρώστου σε προστατευμένο διαμέρισμα είναι πολύ συγκεκριμένη και επισημοποιείται με την υπογραφή ενός γραπτού συμβολαίου και από τα δύο μέρη (θεραπευτική ομάδα και θεραπευόμενος). Η θεραπευτική ομάδα που έχει την ευθύνη των προστατευμένων διαμερισμάτων χαρακτηρίζεται από έναν πολυδιάστατο ρόλο και δεν ταυτίζεται με τη θεραπευτική ομάδα που έχει αναλάβει την φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική αγωγή των αρρώστων. Η εικοσαετής εμπειρία από τη λειτουργία αναλόγων διαμερισμάτων στη Γαλλία δεν είναι ενθαρρυντική καθόσον και σ' αυτά υπάρχει ο κίνδυνος της χρονιοποίησης των ασθενών. Τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα κριτήρια επιλογής των ασθενών και οι όροι λειτουργίας των διαμερισμάτων είναι αυστηρά οριοθετημένα.