Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΩΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ)

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Εσαγιάν Γκ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 50, σελ. 30 - 38, 1995

Περίληψη:
Ο ξενώνας θεωρείται ο κατεξοχήν μεταβατικός χώρος στο πέρασμα του ασθενή από το άσυλο στην κοινότητα. Στον ξενώνα συντελείται ένα κύριο μέρος της διαδικασίας της αποϊδρυματοποίησης. Για την επίτευξη της τελευταίας είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη θεραπευτικής ομάδας καταλλήλου συνθέσεως. Βασικές ιδιότητες της θεραπευτικής παρέμβασης είναι ο μεσολαβητικός ρόλος μεταξύ φαντασιωσικού και πραγματικού και η εκπαίδευση - επανεκπαίδευση των ασθενών σε δεξιότητες και κοινωνικούς ρόλους.