ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Εισηγητές:
Γουμενάκη Α., Τζεδάκη Ε., Φωτιάδου Ε., Πάντζιου Κ., Ασπραδάκης Κ., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση με τη μορφή πόστερ:
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου, 1996

Περίληψη:
Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο 32, σελ. 24 Περίληψη: Το Κέντρο Ημέρας έχει τις ιστορικές του καταβολές στο κίνημα της αποασυλοποίησης χρονίων ψυχωτικών και θεωρείται σήμερα θεσμός μερικής νοσηλείας, μεταβατικού χαρακτήρα, προς την ψυχοκοινωνική επανένταξη. Στο Γενικό Νοσοκομείο, ένα Κέντρο Ημέρας κοινωνιοθεραπευτικού χαρακτήρα φαίνεται να συντελεί στην αποδρομή της κρίσης, να συμβάλλει στη βραχύχρονη νοσηλεία και να προάγει τη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης.