ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ

Ειαηγητές:
Κανδύλης Δ., Εσαγιάν Γκ., Leonοri L., Brun P., Ιωακείμ Λ., Φλωρά A.

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 44, σελ. 24 - 33, 1994

Περίληψη:
Σήμερα, αναγνωρίζεται όλο και σαφέστερα ο ελοχεύων κίνδυνος μιας παραδοσιακής λειτουργίας ενδιαμέσων δομών και συνεπώς μιας άλλης, νέας ή συνεχιζόμενης, χρονιοποίησης των αρρώστων που νοσηλεύονται σ' αυτές. Μια τέτοια εξέλιξη είναι πολυπαραγοντική. Την εξηγούν λόγοι ιατρικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί, θεσμικοί, πολιτικοοικονομικοί. Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι εμπειρίες μιας ομάδας επαγγελματιών Ψ εν σχέσει με τις στάσεις και συμπεριφορές του μη ψυχιατρικού προσωπικού ενός ξενώνα χρονίων ψυχωτικών και προσεγγίζεται η ερμηνεία τους σε συνάρτηση και με το φαινόμενο της επαγγελματικής τους εξάντλησης. Τέλος, ερευνώνται παράμετροι για την αποφυγή του φαινομένου του νεο-ιδρυματισμού.