ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟIΚΟΓΕΝΕIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Εισηγητές:
Κυζιρίδου Σ., Δαμιανίδου Α., Φιλιοπούλου Α., Ουζούνη Α., Κακούλης Κ., Κανδύλης Δ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), σελ.156, 2004

Περίληψη:
Η οικογένεια είναι σημαντικός παράγων, τόσο της δημιουργίας και της επανατροφοδότησης όσο και της βελτίωσης της ψυχοπαθολογίας του ασθενούς. Η έννοια της οικογένειας αποτελεί ένα από τα θέματα επεξεργασίας, στην ομάδα της θεραπείας με ζωγραφική που λειτουργεί στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας της Γ' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα συμπεράσματα από την παρατήρηση, τη σύγκριση της εικαστικής απεικόνισης και της λεκτικής έκφρασης των προβλημάτων των σχέσεων του ασθενούς και της οικογένειάς του και αντιστρόφως μέσω της εικαστικής ψυχοθεραπείας 22 μελών των οικογενειών τους. Μελετήθηκαν 16 ασθενείς και οικογένειες τους, που παρακολουθούν το πρόγραμμα της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Όλοι ζωγράφισαν και σχολίασαν τα δικά τους έργα, εκείνα των άλλων ασθενών, καθώς και των μελών των συμμετεχουσών οικογενειών και συζητήθηκαν με όλους τα προβλήματα των οικογενειών. Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις προκύπτουν για τους τρόπους, με τους οποίες συντηρείται η ψυχοπαθολογία, καθώς και το οικογενειακό φορτίο. Συμπεραίνεται ότι η χρήση της ανωτέρω μεθόδου έχει δυνατότητες να παρέχει συμπληρωματική βοήθεια τόσο στη διαγνωστική των προβλημάτων της οικογένειας όσο και στις κύριες ακολουθητέες θεραπείες.