ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Ζούμπου Β., Μαλλιώρα Α., Ματή Α.

Ανακοίνωση:
Ημέρες 90, Βόλος, 27 - 29 Απριλίου, 1990

Περίληψη:
Μελετάται με το ερωτηματολόγιο F.E.S. η δομή της οικογένειας 26 νέων ατόμων με σχιζοφρένεια συγκριτικά μ' εκείνη μιας ομάδας 20 μαρτύρων, της ίδιας ηλικίας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονης κριτικής διάθεσης των μελών των οικογενειών των σχιζοφρενών απέναντι στο άρρωστο μέλος τους και η συναισθηματική υπερ - εμπλοκή τους, που εκφράζεται κυρίως με υπερβολικό άγχος και υπερπροστατευτικότητα. Οι δύο αυτοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στις υποτροπές που παρουσίασαν τα δύο τελευταία χρόνια οι μελετηθέντες σχιζοφρενείς.