ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Συνέδριο για το "ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", Βόλος, 6 - 8 Μαΐου, 1988

Περίληψη:
Πρόκειται για μια εισήγηση επί των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων της τρίτης ηλικίας. Τα προβλήματα και οι νοσολογικές διαταραχές αναλύονται σε σχέση με τους στρεσσογόνους παράγοντες οι οποίοι είναι συνήθεις σ' αυτή την ηλικία, τυχόν συνυπάρχουσες χρόνιες ή μη παθολογικές καταστάσεις, αλλά και τις αλλαγές που παρατηρούνται από ετών στην ελληνική οικογένεια. Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίδραση ψυχοπιεστικών περιβαλλοντικών παραγόντων και στην οργάνωση υποστηρικτικών συστημάτων για την αντιμετώπιση της απόσυρσης και της οποιασδήποτε ψυχοκοινωνικής αναπηρίας των γερόντων.