ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ)

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 44, σελ. 56 - 64, 1993

Περίληψη:
Το Ν.Η. δημιουργήθηκε παρά τις αντιστάσεις του ψυχιατρικού συστήματος σε κάθε αλλαγή, γιατί ικανοποιούσε ταυτόχρονα τις προσδοκίες μιας ανθρωπιστικής και ολιστικής αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών. Αποτελεί μια πολυδύναμη θεραπευτική δομή από το σύνολο των ενδιάμεσων δομών του ψυχιατρικού τομέα. Λειτουργικά ευρισκόμενο ανάμεσα στο παραδοσιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο και την κατ' οίκον νοσηλεία, έχει ως κύρια αποστολή να προσφέρει το μέγιστο του φάσματος των σύγχρονων ψυχιατρικών μεθόδων θεραπείας στον ψυχικά ασθενή, στο ελάχιστο του χρόνου, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονιοποίησή του και η αποκοπή του από τον περίγυρο. Η ατομική προσέγγιση των ψυχικά ασθενών, η δυναμική της θεραπευτικής ομάδας, ο ρυθμός και η ποιότητα της ομαδικής εκπαιδευτικής ζωής ευνοούν την έκφραση των επιθυμιών, ικανοποιούν τις ανάγκες τους, προάγουν το σεβασμό των κανόνων της ζωής, βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση και συντείνουν στην επαναδόμηση της προσωπικότητάς τους. Η όλη θεραπευτική προσπάθεια εστιάζεται στη διατήρηση της προοπτικής μιας επανακοινωνικοποίησης, που αρχίζει μέσα στο ίδιο το Ν.Η. για να συνεχισθεί με την πάροδο του χρόνου στον καθημερινό κοινωνικό ιστό.