ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ;

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
Πανελλήνια Συνάντηση Ψυχιάτρων Νοσοκομείων και Κέντρων Ψυχικής Υγείας με θέμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ", Αθήνα, 1 - 2 Ιουνίου, 1995

Δημοσίευση:
Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 51, σελ. 42 - 45, 1995, με τον τίτλο "Ψυχιατρική κλινική σε επαρχιακό νοσοκομείο. Μύθος ή πραγματικότητα η εκπαίδευση σ' αυτό;"

Περίληψη:
Όσα αφορούν και συμβαίνουν στη ψυχιατρική περίθαλψη είναι πάντοτε σε στενή συνάρτηση με το ιστορικό παρελθόν της, τις κοινωνικές αντιλήψεις για την ψυχική αρρώστια, τις κοινωνικές αλλαγές και τους κοινωνικούς αγώνες, την επικρατούσα ψυχιατρική ιδεολογία, τις οικονομικές δυνατότητες και τις προτεραιότητες του κράτους στην κοινωνική του πολιτική, την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης νέων δεδομένων, τις νέες τεχνικές αλλά και με τα στοιχεία και τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα σύστημα υγείας. Όσα αφορούν και συμβαίνουν στη ψυχιατρική κλινική ενός επαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου, πέρα από τα παραπάνω, έχουν αναμφίβολα να κάνουν με την περιρρέουσα ιδεολογία για τον λειτουργικό προσανατολισμό των επαρχιακών Γενικών Νοσοκομείων, τις ανάγκες για ψυχιατρική και όχι μόνο, περίθαλψη της τοπικής κοινωνίας, την ύπαρξη ή μη ενός ζωντανού ιστού υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το υπάρχον και διαθέσιμο δυναμικό επαγγελματιών ψυχικής υγείας με την συγκεκριμένη εκπαίδευση - εξειδίκευσή του, το είδος των εργασιακών σχέσεων και τη διαμόρφωση συγκεκριμένης αρνητικής εργασιακής ιδεολογίας, την τήρηση των επαγγελματικών όρων, τις αντιλήψεις περί ομάδας κ.α. Εκφράζεται η άποψη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας των ψυχιατρικών κλινικών των επαρχιακών νοσοκομείων οι δυνατότητες εκπαίδευσης νέων ψυχιάτρων μάλλον πρέπει να θεωρείται δυσχερής και προβληματική.