ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Εισηγητές:
Ασπραδάκης Κ., Παπαδημητρίου Χ., Γεωργίου Γ., Νάνου Γ., Κανδύλης Δ. Βαρτζόπουλος Δ.

Ανακοίνωση:
στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής, Αθήνα, 21 - 22 Ιανουαρίου, 2000

Δημοσίευση:
στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 87 - 93

Περίληψη:
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, ο συνολικός επιπολασμός των ατόμων τρίτης ηλικίας, είναι της τάξης του 25%. Το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού, αντιπροσωπεύει σοβαρές διαταραχές (4 έως 5% γεροντικές και αρτηριοσκληρωτικές άνοιες, 1 % μελαγχολικές καταστάσεις, 1 έως 2% χρόνιες παραληρητικές καταστάσεις) και τα δύο τρίτα ήπιες ή ελάσσονες διαταραχές ( διανοητική καθυστέρηση που δε φτάνει ως την άνοια, καταθλιπτικές ή χαρακτηριολογικές νευρώσεις ). Η εμφάνιση των εν λόγω διαταραχών στους ηλικιωμένους, συχνά προκαλεί περιορισμό ή και πλήρη άρση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ηλικιωμένων, θέτοντας την αναγκαιότητα έναρξης διαδικασίας ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη, σχετικά με διαχείριση χρημάτων, εΙσπραξη συντάξεων, γονικές παροχές, κληρονομιές, σύνταξη διαθήκης, μετά από διεξαγωγή σχετικής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.