ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Εισηγητές:
Μαυρίδης Θ., Κώνστα Α., Καπρίνης Στ., Μένου Ψ., Κανδύλης Δ., Ιακωβίδης Α.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), 235, 2004

Περίληψη:
Η ανάπτυξη ειδικών ψυχογηριατρικών ιατρείων για την αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων των ασθενών της τρίτης ηλικίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη για εξειδικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Στα πλαίσια αυτά, ιδρύθηκε το ειδικό εξωτερικό ψυχογηριατρικό ιατρείο στο νοσοκομείο μας με τη συμμετοχή ειδικών ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικού λειτουργού. Σκοπός της μελέτης είναι η ανασκόπηση και παρουσίαση των στοιχείων από τα τρία χρόνια λειτουργίας του ιατρείου. Κατά τα έτη 2001-2003 προσήλθαν 244 ασθενείς, ηλικίας 65-93 ετών, 152 γυναίκες και 92 άνδρες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά 976 επισκέψεις (4,0 επισκέψεις ανά ασθενή). Το ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα, η διάγνωση, η αξιολόγηση της βαρύτητας των παθήσεων, η εξειδικευμένη θεραπεία και η πορεία νόσου καταγράφονταν σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο. Η κύρια διάγνωση στους παραπάνω ασθενείς ήταν η κατάθλιψη (145 ασθ., 59,5%). Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν κυρίως με φάρμακα (229 ασθ., 93,8%), αλλά και με υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, ενώ ίαση ή σημαντική βελτίωση παρουσίασαν 136 ασθενείς (55,7%). Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, η προσέλευση σημαντικού αριθμού ασθενών, ο μικρός χρόνος αναμονής για εξέταση, η ικανοποιητική έκβαση και η συμβολή στην εκπαίδευση στο αντικείμενο της ψυχογηριατρικής πιστεύουμε ότι συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών υγείας.