ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εισηγητές:
Καπρίνης Γ., Κανδύλης Δ., Μπάλλας Κ., Νηματούδης Γ.

Ανακοίνωση:
2o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9 - 12 Απριλίου, 1992

Δημοσίευση:
Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 345 - 349, Αθήνα, 1994

Περίληψη:
Περιγράφεται και αναλύεται ο σχεδιασμός για την Ελληνική Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Πρόκειται για τον συνολικό σχεδιασμό της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ, του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος υπερβαίνοντας την χρηματοδότηση του κανονισμού 815/84 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στοχεύει στην ανάπτυξη πλήρων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια. Η έμφαση δίνεται στις εξωνοσοκομειακές ενδιάμεσες δομές, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιομορφίες (γεωγραφικές, πληθυσμιακές, συγκοινωνιακές) κάθε περιφέρειας, την κατανομή του ψυχιατρικού δυναμικού και τη δυνατότητα διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.