ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Ζούμπου Β., Κανδύλης Δ., Μαλλιώρα Α., Ματή Α.

Ανακοίνωση:
Ιατρικές Ημέρες 90, Βόλος, 27 - 29 Απριλίου, 1990

Περίληψη:
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τη λειτουργία ομάδας συγγενών ψυχικά ασθενών που φροντίζονται στο Κ.Ψ.Υ. Βόλου. Στο σύνολό τους τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά τόσο για τους συγγενείς όσο και για τους ασθενείς, εν συγκρίσει πάντοτε με την πορεία και εξέλιξη άλλων ασθενών που οι συγγενείς τους δεν θέλησαν να συμμετάσχουν σε ομάδα. Περιγράφονται, τέλος, οι ειδικότερες εμπειρίες και διαπιστώσεις από τη λειτουργία αυτής της ομάδας.