ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ;

Εισηγητής:
Κανδύλης Δ.

Εισήγηση:
5ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Εταιρείας Επιμόρφωσης και Προετοιμασίας Γονέων, Βόλος, Σεπτέμβριος, 1989

Δημοσίευση:
Πρακτικά 5ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Εταιρείας Επιμόρφωσης και Προετοιμασίας Γονέων, Βόλος, Σεπτέμβριος, 1989

Περίληψη:
Κατ' αρχάς αναλύεται το πως αισθάνεται το άτομο μέσα στη σημερινή κοινωνία που το ίδιο οργάνωσε και όπλισε με θεσμούς και στη συνέχεια επισημαίνεται ότι εάν οι κοινωνικές δομές εμποδίζουν την ικανοποίηση επιθυμιών των ατόμων και εμποδίζουν την πρόσβαση στους σκοπούς τους, τότε τα άτομα διαψευδόμενα, είναι δυνατόν να απορρίψουν τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και τα μέσα που θα τα βοηθούσαν να πραγματοποιήσουν τις επιδιώξεις τους. Υποστηρίζεται ότι οι έφηβοι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, αιωρούμενοι σ' ένα κενό απελπισίας αναζητούν νέους τρόπους επικοινωνίας για να ζήσουν αυθεντικά, ν' ανοίξουν νέους κόσμους, να οικοδομήσουν νέες μορφές, αναζητούν νόημα ζωής και παλεύουν να το βρουν μέσα στις αντιφάσεις που προκύπτουν τόσο από την ιδιαίτερη ψυχολογία τους όσο και από εκείνες της κοινωνίας. Τέλος εκφράζεται η άποψη ότι οι νέοι επιθυμούν και θέλουν ν' αλλάξουν τη ζωή τους και να καταχτήσουν μια ουσιαστικότερη επικοινωνία. Καμιά όμως ουσιαστική αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν ο νέος δεν απελευθερωθεί από την ίδια την υφή της σκέψης του και όχι απλώς από τη μέθοδο και το σύστημα.