ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ

Εισηγητές:
Ζούμπου Β., Μαλλιώρα Α., Ματή Α., Κανδύλης Δ.

Ανακοίνωση:
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος, 18 - 21 Απριλίου, 1991

Περίληψη:
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος σε συγγενείς σχιζοφρενών, όπως τεκμηριώνονται από την μελέτη (1) της μεταβολής της στάσης των συγγενών απέναντι στην ψυχική νόσο και (2) του ψυχολογικού PROFIL και των μεταβολών του. Τα ευρήματα αυτά συγκρίνονται με ομάδα συγγενών που δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Συμπέρασμα: Η εφαρμογή του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος είχε θετική επίδραση στην στάση απέναντι στην ψυχική νόσο αλλά και στο ψυχολογικό PROFIL των συγγενών.