Υπάρχουν συγκεκριμένες σωματικές ή βιοχημικές διαταραχές που είναι ενδεικτικές της σχιζοφρένειας;

Η απάντηση, απλά, είναι όχι.

Η σωματική εξέταση είναι, σχεδόν εξ ορισμού, φυσιολογική, εκτός κι αν η σχιζοφρένεια συνυπάρχει με κάποια σωματική ασθένεια.

Δεν ανευρίσκονται συγκεκριμένες αιματολογικές ή βιοχημικές διαταραχές σ’ όλες τις συνηθισμένες εξετάσεις αίματος, που γίνονται κατά την πρώτη εισαγωγή του σχιζοφρενούς σ’ ένα γενικό νοσοκομείο για νοσηλεία ή κατά την αρχική διερεύνησή του, ενώ είναι περιπατητικός. Στις ανάλογες εξετάσεις, μετά από μήνες ή χρόνια, και προκειμένου είτε να διερευνηθούν υποτροπές είτε να αποκλεισθούν καταστάσεις συννοσηρότητας(1) και πάλι δεν ανευρίσκουμε, στην καθημερινή πρακτική, κάποιες συγκεκριμένες διαταραχές, ειδικές για τη νόσηση από σχιζοφρένεια. Κάποιες διαταραχές, που ανευρίσκονται κατά την εξέλιξη της ασθένειας, αποτελούν συνήθεις παρενέργειες των φαρμάκων που παίρνει ο ασθενής για τη σχιζοφρένεια ή για κάποια άλλη ασθένειά του.

Όμως, με περίπλοκες ερευνητικές τεχνικές, για παράδειγμα με ραδιοϊσότοπα, ορισμένοι γιατροί έχουν περιγράψει κάποιες ανωμαλίες σε μεμονωμένους, όμως, ασθενείς και όχι στο σύνολο των σχιζοφρενών ασθενών. Τελικά, δεν έχουν ακόμη περιγραφεί, μέχρι σήμερα, κάποιες σαφείς διαγνωστικές παρακλινικές εξετάσεις για τη σχιζοφρένεια.

 

(1) Η ταυτόχρονη νόσηση από περισσότερες της μιας ψυχικές ή σωματικές ασθένειες σε διάφορους συνδυασμούς