ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ«ΟΡΦΕΑΣ» ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

 

Κατεβάστε την Αίτηση