ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣTH ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» ΣΤΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 448031/ΥΠ 1 ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.