ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣTΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.