ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. ΤΟΥ Κ.Η. ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δείτε τα αποτελέσματα