ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. ΣΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δείτε τα αποτελέσματα