Νο1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης, Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) με την υπ’ αριθμ. 277α/ 01-08-2016 απόφαση του Δ.Σ. της, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με πρωτεύον κριτήριο κατακύρωσής του την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) του εκάστοτε συνόλου των ψυχικά ασθενών που διαμένουν ή και φροντίζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ, ως επίσης και τριών εκπαιδευτών, μελών των Θεραπευτικών Ομάδων, ανά ΜΨΑ που διαμένουν ή εργάζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ».

Διαβάστε όλη την Προκήρυξη ΕΔΩ.