Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) του εκάστοτε συνόλου των ψυχικά ασθενών που διαμένουν ή και φροντίζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ, ως επίσης και τριών εκπαιδευτών, μελών των Θεραπευτικών Ομάδων, ανά ΜΨΑ που διαμένουν ή εργάζονται στις ΜΨΑ της ΘΕΨΥΠΑ».

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Πρόσκληση.