10η Οκτωβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Πολιτισμική ποικιλομορφία και ψυχική υγεία
Υπάρχουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη γη. Μες σ’ αυτό τον αριθμό, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Ένας στους 35 είναι διεθνής μετανάστης – το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μπορούμε να βρούμε δραματικά διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, οικογενειακές σχέσεις και αξίες, όπως επίσης και διαφορετικές οπτικές στη φροντίδα και την αντιμετώπιση της υγείας, σ’ οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Η κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει αρκετές πλευρές της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του πως τα διάφορα υποκείμενα επικοινωνούν και εκδηλώνουν τα συμπτώματά τους, τον τρόπο αντιμετώπισής τους, το οικογενειακό τους και κοινωνικό – υποστηρικτικό περιβάλλον και την επιθυμία τους να αναζητήσουν θεραπεία. Η κουλτούρα της κλινικής και του συστήματος υπηρεσιών, επηρεάζουν τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η κουλτούρα και οι κοινωνικές επιρροές δεν είναι τα μόνα εμπόδια στην ψυχική ασθένεια και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο. Στο σύστημα φροντίδας ψυχικής υγείας, η κουλτούρα επιδρά στο πως τα άτομα εξηγούν τις αιτίες των προβλημάτων της ψυχικής υγείας, το πώς λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τέλος, πως προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται στο σύστημα ψυχικής υγείας.

Η Ελλάδα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχει υποδεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών από διαφορετικές χώρες. Η ελληνική κοινωνία μεταμορφώνεται σε πολυπολιτιμική, δηλαδή σε κοινωνία που απαρτίζεται από ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.  Η μετανάστευση συχνά σημαίνει ότι ο μετανάστης αφήνει πίσω του την οικογένεια του, τους φίλους του και τις γνωστές του δομές στήριξης, οι οποίες βοηθούν στο να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και ψυχική υγεία. Όταν κάποιοι μετανάστες έρθουν σε μια καινούρια χώρα, συχνά βιώνουν ένα '' πολιτιστικό σοκ '', το οποίο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία. Το πολιτισμικό τους υπόβαθρο μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά το πώς ερμηνεύουν, αντιδρούν και αντεπεξέρχονται στην ψυχική τους πάθηση. Τα εμπόδια αυτά επιβαρύνουν την ψυχική νόσο, η οποία από μόνη της αποτελεί ένα στίγμα. Γι’ αυτό οι επαγγελματίες ψυχική υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνουν την περαιτέρω συνεργασία με τους ψυχικά πάσχοντες που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και να εργαστούν με σκοπό τη δημιουργία εθνικών πολιτικών στο θέμα της ψυχικής υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις πολιτισμικές κοινωνικές ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό η Θεσσαλική Εταιρία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.), παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση, με σκοπό να τα βοηθήσει και να τα υποστηρίξει για να ενταχθούν στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Από το επιστημονικό προσωπικό

της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

http://www.wfmh.com/2007material.htm