Δημιουργία πλήρως εξοπλισμένου Φυσικοθεραπευτηρίου

Από 01-01-2007 δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.) Φυσικοθεραπευτήριο, πλήρες εξοπλισμένο. Στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του Φυσικοθεραπευτηρίου, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, συμμετοχής των συμπολιτών μας που παρουσιάζουν ψυχική διαταραχή - νοητική υστέρηση και χρήζουν, λόγω διαφόρων παθήσεων και κακώσεων, Φυσικοθεραπείας. Η παροχή υπηρεσιών δεν απαιτεί καμία οικονομική επιβάρυνση από τους συμμετέχοντες.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Φυσικοθεραπεύτρια κα Δαλλιού Μαρία στο τηλέφωνο 2410-627363 από Δευτέρα έως και Παρασκευή τις ώρες 9:00 π.μ. έως και 16:00 μ.μ.